İktisadi Büyüme Vize ve Final Notu

İKTİSADİ BÜYÜME 2013 VİZE 1.Mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken belirli bir dönemde ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli çıktı bileşimlerini gösteren eğriye üretim imkanları eğrisi denir 2.Milli gelirin…