İktisadi Büyüme Vize ve Final Notu

0 95

İKTİSADİ BÜYÜME

2013 VİZE

1.Mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken belirli bir dönemde ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli çıktı bileşimlerini gösteren eğriye üretim imkanları eğrisi denir

2.Milli gelirin bütün kişilere eşit bir şekilde dağıtıldığı hane halklarının nüfus içindeki yüzde paylarının gelirden aldıkları yüzde paylara eşit olduğu noktalardan oluşan doğruya mutlak eşitlik eğrisi denir

3.Bir malın daha fazla üretilmesi için diğer maldan artan miktarlarda vazgeçilmesine artan fırsat maliyeti denir

4.Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın bugünkü kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine sürdürülebilir kalkınma denir

5.Nüfusun prensipleri üzerine bir deneme adlı eser thomas malthusa aittir

6.Bir malın değerinin harcanan emek miktarı ile belirlendiğini savunan teori emek değer teorisi

7.J.M.Keynese göre toplam talebin artması tam istihdama geçiş sürecini başlatır

8.Harrod büyüme modeline göre planlanan yatırım kararları gelirdeki artışlara göre belirlenir

2014 VİZE İKTİSADİ BÜYÜME

1.Hızı gittikçe artan büyüme türü üstel büyüme

2.Ekonominin fiili hasılası ile mevcut kaynakların tam istihdam edilmesiyle üretilebilecek olan hasıla arasındaki farka üretim açığı denir.

 

Devamı için ders notunu indirmelisiniz.  • Version
  • 3 İndirme Sayısı
  • 20.76 KB Dosya Boyutu
  • 1 Dosya Sayısı
  • 2 Eylül 2019 Eklenme Tarihi
  • 2 Eylül 2019 Son Güncelleme
  • İndirme Sayısı

Leave A Reply

Your email address will not be published.