2019-2020 Öğretim Yılı İlk Kez Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Tutarlar

0 35

2019-2020 Öğretim Yılı İlk Kez Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Tutarlar

Eklenme Tarihi: 28 Ağustos 2019

Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak adaylar, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Gideri tutarını gösteren ödeme tablosu ekte yer almaktadır.

Ekler

2019-2020 Öğretim Yılı Ödeme Tablosu

Leave A Reply

Your email address will not be published.